REGULAMENT de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti din 05/02/2001 Publicat in Monitorul Oficial nr. 64 din 06/02/2001

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Ordinul nr. 658/2006 publicat în MOF nr. 240 din 17/03/2006
– Ordinul nr. 2.570/C/2006 publicat în MOF nr. 956 din 28/11/2006
– Ordinul nr. 656/C/2007 publicat în MOF nr. 194 din 21/03/2007
– Ordinul nr. 875/2013 publicat în MOF nr. 148 din 20/03/2013

Continue reading

Lege nr. 188/2000 din 01/11/2000 Versiune actualizata la data de 01/02/2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

(2) Executorii judecătoreşti îndeplinesc şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.

Continue reading

Statut din 03.09.2010 al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc Versiune actualizata la data de 13/06/2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale privind Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

Art. 1. – Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti este o organizaţie profesională cu personalitate juridică, formată din toţi executorii judecătoreşti din România numiţi de ministrul justiţiei în condiţiile legii, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome. Continue reading