Informatii

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL

IAŞI

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Iaşi funcţionează din data de 10 mai 2001 şi este înfiinţată în baza Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, fiind constituită din 25 birouri de executori judecătoreşti, dintre care 18 birouri individuale şi 7 birouri de executori judecătoreşti asociaţi cu personal auxiliar propriu distribuiţi în două judeţe (Iaşi şi Vaslui), având competenţa teritorială a Judecătoriilor din Iaşi, Vaslui, Bârlad, Huşi, Răducăneni, Hârlău şi Paşcani.

 

STRUCTURA CAMEREI EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

IAŞI

● Colegiul Director

Preşedinte  – executor judecătoresc AIRINEI CONSTANTIN

Vicepreşedinte   – executor judecătoresc BÎRCĂ GABRIEL

Membri:

– executor judecătoresc ANGHELUŢĂ LUCIAN

– executor judecătoresc CORBU VASILE

– executor judecătoresc DOMINTE CRISTINEL

– executor judecătoresc GUŢU ADRIAN

–  executor judecătoresc STAN IULIAN MARIUS

Reprezentantul Camerei în Consiliul UNEJ : executor judecătoresc ANDREI CEZAR.

  • Reprezentantul Camerei în Comisia Superioară de Disciplină a UNEJ : executor judecătoresc ANCHIDIN CORNELIA.

Consiliul de Disciplină

– presedinte executor judecătoresc IOVU DRAGOŞ

– vicepresedinte executor judecătoresc NICHITOI GEORGIANA

– membru executor judecătoresc FLOREA MIHAI

Membri supleanţi:

– executor judecătoresc BUJOREANU GEORGE CRISTIAN

– executor judecătoresc CAMPEANU IOAN

– executor judecătoresc MEREUŢĂ IOAN

  • Comisia de Cenzori

- executor judecătoresc BUJOREANU GEORGE CRISTIAN

– executor judecătoresc SANDU CRISTIAN

- executor judecătoresc ZABOLOTNĂI VLADIMIR

  •  Purtător de cuvântexecutor judecătoresc LUPU NICOLĂIŢĂ GHEORGHE CRISTIAN
  • Consilier juridic – CHIRICA ANA-MARIA
  • Contabil – ZLATE GHEORGHE